IMG 1447 resize

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานรองอธิการบดี พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกรณีพิเศษ เพื่อแจ้งข้อราชการรวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในเรื่องเร่งด่วนต่าง ๆ ด้วย.

 

IMG 1439 resize

IMG 1427 resize

 

ภาพกิจกรรม

ดร.ประพิศ  โบราณมูล......รายงาน
สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด.....ภาพ/ข่าว
17 กุมภาพันธ์ 2559

Templates by BIGtheme NET