31109874 1628857910538504 654580031 n

 


--> Download

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้า #เรียนนวดแผนไทย ฟรี!! ในโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2561 สนใจติดต่อสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

              starnews 1. นายเสถียร เวียงดอนก่อ โทรศัพท์ 08-0007-8269

              starnews 2. นางสาวสารีทิพย์ วงสุเพ็ง โทรศัพท์ 08-43435-3527

              starnews 3. นายธานินทร์ สังฆะกาโร โทรศัพท์ 08-8309-8641

 

 

 

Templates by BIGtheme NET