28872962 10211724998587454 7572928274518118970 n

 

มมร.รอ  วันนี้...เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระมหาอำนวยมหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในโครงการประเพณีงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561 โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมายในโครงการนี้ประชุมกันโดยพร้อมเพียงกัน 

 

28577090 10211724999547478 3703498946356553133 n

 

28684931 10211724998547453 974194501890680921 n

 

28577039 10211724999947488 6535118282269848369 n

 

28783752 10211724998627455 7749784560527577245 n

 

28783504 10211724999587479 7763847449610737971 n

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET