rec1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- กำหนดการที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด
- หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่
- หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรม
- ใบสมัครเข้าประกวดสวดมนต์หมู่ และ ตอบปัญหาธรรม

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด........ข่าว

Templates by BIGtheme NET