Buddhist Day ๑๘๐๑๓๑ 0016

 

มมร.รอ วันนี้..วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม การสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกสัปดาห์ที่มีวันพระ ด้วยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีแก่นักศึกษาให้สมกับที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน คุณธรรม และจริยธรรม. 

 

Buddhist Day ๑๘๐๑๓๑ 0004

 

Buddhist Day ๑๘๐๑๓๑ 0007

 

Buddhist Day ๑๘๐๑๓๑ 0015

 

Buddhist Day ๑๘๐๑๓๑ 0002

 

 

Templates by BIGtheme NET