S 10166287

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 โดย พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร,หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาวสุภาพรรณ ทุสาวรรณ ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รวบรวมเงินร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยจำนวน10,060 บาท

 

S 10166288

 

S 10166289

 

S 10166292

 

S 10166294

 

 

S 10166297

 

Templates by BIGtheme NET