1

 

2

 

5

 

มมร.รอ วันนี้... ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธิดารัตน์ แก้วมะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ธิดารัตน์ แก้วมะ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.

S 108830724

 

6

 

 

 

Templates by BIGtheme NET