17093817 10207087700065790 698891272 n

   หมายเหตุ : การรับสมัครนักศึกษา หากมีผู้สมัครไม่เพียงพอตามที่กำหนด หรือมีข้อกำหนดอื่นตามเงื่อนไข ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดทำการเรียนการสอนในสาขานั้นๆ

 

       >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ......รายงาน
งานกิจการนักศึกษา.......ข้อมูล/ภาพ
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

Templates by BIGtheme NET