01

 

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คัดข่าวเด่น" ทาง NBT เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน วันมาฆบูชา ๒๕๖๐ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" ณ มมร (ศาลายา) โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล อ่านเพิ่มเติม >>

 

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ......รายงาน
มมร.ส่วนกลาง .......ข้อมูล
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 

Templates by BIGtheme NET