1

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด..มื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โดยตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม 9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อเเผ่นดิน" "ทุจริตคิดโกงชาติจะพังพินาศทั้งราษฏร์รัฐ" ประจำปี 2559 9 ธ.ค. 59 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 

25

 

12

 

36

        รวมภาพกิจกรรม

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ......รายงาน
งานประชาสัมพันธ์/พระสอนศีลธรรม......ข้อมูล
13 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET