4

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช. วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 

53

     

57

 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

61

 

19

 

 

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ......รายงาน
งานประชาสัมพันธ์......ภาพ
23 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET