1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีรัตน์ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 4-18 พฤษภาคม 2559

4

5

ภาพกิจกรรม

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด.......ภาพ
18 พฤษภาคม 2559

Templates by BIGtheme NET