1

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร/ทองปั้น รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อหารือ ข้อราชการ และ การหล่อ พระประจำมหาวิทยาลัย " พระเอกุตรสตคุณบพิธ" ณ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี

2

3

พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร/ทองปั้น รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด หารือเกี่ยวกับการหล่อ พระประจำมหาวิทยาลัย       "พระเอกุตรสตคุณบพิธ"

5

6

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/ข่าว
12 มีนาคม 2559

Templates by BIGtheme NET