ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) "คณะศึกษาศาสตร์" เขียนโดย Rames ฮิต: 225
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ2) คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย Rames ฮิต: 331
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 92
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา เขียนโดย Rames ฮิต: 105
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา สำนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เขียนโดย Rames ฮิต: 75
งานแถลงข่าวการจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 62
ประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 66
ขอแสดงความยินดีกับ "งานวารสาร" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เขียนโดย Rames ฮิต: 85
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก "ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 546
ภาพบรรยากาศการ สอบเข้าศึกษาต่อและบรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) เขียนโดย Rames ฮิต: 192
Templates by BIGtheme NET