ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 25
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายปี "ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี" เขียนโดย Rames ฮิต: 420
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี "คณะศึกษาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 165
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) "คณะศึกษาศาสตร์" เขียนโดย Rames ฮิต: 218
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ2) คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย Rames ฮิต: 324
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 76
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา เขียนโดย Rames ฮิต: 99
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา สำนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เขียนโดย Rames ฮิต: 68
งานแถลงข่าวการจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 57
ประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 59
Templates by BIGtheme NET