ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 180
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 46
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักตะกร้อ ทีม มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในการแข่งขันตะกร้ออยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 143
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลับสถาบัน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 82
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 68
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมฐิติญาณ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 61
มูลนิธิศิษย์เก่าฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 81
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมขบวน "มหาทานบารมี" ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 70
โครงการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ : ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 56
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 61
Templates by BIGtheme NET