ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning เขียนโดย Rames ฮิต: 950
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 106
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 586
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลับสถาบัน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 108
โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 76
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา (19-20 มกราคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 96
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษาศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Rames ฮิต: 278
โครงการพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 174
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย Rames ฮิต: 269
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 450
Templates by BIGtheme NET