ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา ประจำปี 2559 : 4 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1417
วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 502
วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 648
วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 84
วันวิสาขบูชา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 946
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 630
วันอาสาฬหบูชา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 677
วีดีทัศน์ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 129
ส.ค.ส ๒๕๖๐ จาก : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 444
สมาคมศิษย์เก่า มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม : 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 506
Templates by BIGtheme NET