ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีถวายราชสักการะฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 867
พิธีถวายราชสักการะฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 510
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนและอเนกประสงค์หลังใหม่ เขียนโดย Rames ฮิต: 778
พิธีน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 802
พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ เกียง ศรีตะวัน (มารดาของพระครูปราโมทย์ศีลคุณ) เขียนโดย Rames ฮิต: 327
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญกุศลวันอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ณ วัดบึงพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 1059
พิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาและบูรพคณาจารย์รำลึก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 298
พิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร หลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) เขียนโดย Rames ฮิต: 491
พิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 867
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 461
Templates by BIGtheme NET