ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 434
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 1173
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 940
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 807
การนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 439
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เขียนโดย Rames ฮิต: 467
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1434
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1113
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 799
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1134
Templates by BIGtheme NET