ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิทินการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 105
ตารางรางเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ-นอกเวลาราช) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 541
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 56
แจ้งกำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 568
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/61 คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 161
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/61 คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 127
ประกาศสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/61 คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 153
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/61 คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 84
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 126
มมร จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 124
Templates by BIGtheme NET