ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน (ผู้ช่วยอธิการบดี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 140
ประชุมคืนหลักประกันสัญญา เขียนโดย Rames ฮิต: 111
การเเข่งขันตะกร้อ มมร. คัพ มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 133
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 2 กำหนดการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 306
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อวยพรแก่บุคลากร เขียนโดย Rames ฮิต: 163
ตารางเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 623
ใบลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 766
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 839
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 105
ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 162
Templates by BIGtheme NET