ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1
ประกาศสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 127
สอบปลายภาค 1/61 คณะสังคมศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา สอบระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์.ภาคนอกเวลาราชการ สอบระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 เริ่ม 08.30-16.00 น. เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 74
ลำดับบัณฑิต-เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 84
หลักสูตร ปริญญาตรี-ปริญญาเอก มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Super User ฮิต: 164
ตัวอย่าง..มคอ.3/มคอ.5 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 111
ข้อบังคับ 2560-เกี่ยวกับการขอ-ผศ.รศ.ศ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 38
แบบประเมินคุณภาพการสอนเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 31
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 34
แบบฟอร์มรับรองคุณธรรมจริธรรมงานวิจัย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 27
Templates by BIGtheme NET