ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขบวนพาเหรดนักกีฬา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และ ประเภทโควตา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 150
มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 26
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 48
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และประเภทโควตา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 517
ประกาศ ปิดเรียนเนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ทุกระดับ ระหว่างวันที่ 28 ธันวามคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 158
จิตอาสาพัฒนา มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4-5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 171
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 170
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 2088
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี บัณฑิตดีเด่นที่ได้รับบรรจุข้าราชการ ปี 2561-2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 312
Templates by BIGtheme NET