ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จิตอาสาพัฒนา มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4-5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 30
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 37
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 223
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี บัณฑิตดีเด่นที่ได้รับบรรจุข้าราชการ ปี 2561-2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 134
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและยกยอดฉัตรมณฑป เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 63
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดศรีรัตน์ แล บึงพลาญชัย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 138
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 173
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคนอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 67
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ (บรรพชิต) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 59
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 280
Templates by BIGtheme NET