ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 508
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 1250
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1014
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 874
การนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 492
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เขียนโดย Rames ฮิต: 526
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1517
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1164
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 859
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1184
Templates by BIGtheme NET