ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 423
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 1157
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 924
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 795
การนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 421
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เขียนโดย Rames ฮิต: 451
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1415
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1102
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 788
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1124
Templates by BIGtheme NET