Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ข่าว

ตารางเรียน 2/2561

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Download)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 15:55 น.)

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท 61 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

กำหนดการ รายงานตัวและชึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (วันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.30-12.00)
ณ ห้องทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย
และ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (รวม 1,800 บาท)
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 (คลิกที่นี่)

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:10 น.)

 

ผู้มีสิทธิืสอบเข้า ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา และการบริหารการศึกษาปี 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
alt
alt
งานกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 18:49 น.)

 

รับรอบ 2 ป.โท ป.เอก บริหารการศึกษา

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

alt 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 15:40 น.)

 

คำสั่งแต่งตั้งและประกาศ ปีการศึกษา 2560-2561

คำสั่ง / ประกาศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2560 - 2561

--------------------------------------------------------------

คำสั่ง

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาโท
[Click Here]

ตารางสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[Click Here]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
[Click Here

 ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[Click Here

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาโท
[Click Here]


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาเอก
[Click Here]


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา
[Click Here


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:47 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
เวลา
วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2019
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728