ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 10 ธ.ค. 2560
- อบรมก่อนสอบ วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 เริ่มเวลา 13.00 น. ห้อง 3211
- สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2560 เริ่มเวลา 08.30 - 16.30 น. อาคาร 3 (ภาคเช้าสอบข้อเขียน / ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์)
- ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 20 ธ.ค. 2560 (ตรวจสอบผลการสอบได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/grad/)
- รายงานตัวขึ้นทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2560 ณ อาคาร 3

คลิ๊กเพื่อ (~~>> Download <<~~) / ดูประกาศเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 13:22 น.)