ข่าวเด่น WBTV สมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานประทานปริญญาบัตร มมร 2559
https://youtu.be/YDTnI-1rG6Y

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 08:36 น.)