กราบนมัสการ/เรียนบุคลากร มมร.รอ. ทุกท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ  โดยสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://www.surdi.su.ac.th/2017/05/ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ที่
e-mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
ได้ที่ 
http://www.culture.go.th
ข่าวจาก ไลน์กลุ่มแจ้งข่าว มมร.รอ. วันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 16.34 น.  ผู้ส่ง ดร.วงศ์ชนก จำเริญสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:23 น.)