การให้บริการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับใด
ระดับ 5
18  29%
ระดับ ปรับปรุง
18  29%
ระดับ 3
10  16.1%
ระดับ 2
10  16.1%
ระดับ 1
5  8.1%
ระดับ 4
1  1.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  62
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 16:24 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:00 น.